Ưu tiên cây trồng lợi thế trong tái cơ cấu ngành trồng trọt

Ngành trồng trọt luôn đóng một vị trí quan trọng trong phát triển nông nghiệp. Chỉ trong năm 2013 tổng giá trị sản lượng nông – lâm thủy sản toàn ngành đạt 1.020 tỷ đồng riêng ngành trồng trọt chiếm 25%

Chuyển đổi cây trồng, ưu tiên phát triển các loại cây chủ lực mang lại giá trị kinh tế tại mỗi địa phương, vùng và khu vực theo hướng snar xuất quy mô lớn gắn với nâng cao thu nhập nông dân là các giải pháp đang được ngành trồng trọt triển khai trong hoạt động tái cơ cấu. Phóng viên VOV đã có buổi phỏng vấn Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát về vấn đề này.

Thưa Bộ trưởng, ngành trồng trọt sẽ thực hiện tái cơ cấu như thế nào để đtạ được mục tiêu duy trì tăng trưởng của ngành nông nghiệp, đảm bảo an ninh lương thực và tăng thu nhập cho nông dân?

Có thể bạn cũng quan tâm đến những bài viết

 Ngành trồng trọt thực hiện tái cơ cấu theo 2 hướng: Thứ nhất là điều chỉnh lại cơ cấu cây trồng; thứ hai là nâng cao hiệu quả sản xuất những cây trồng lựa chọn ở mỗi địa phương.

Trong đó cây lúa vẫn là cây trồng chiếm vị trí quan trọng đối với ngành trồng trọt, chiếm đến một nửa giá trị sản lượng của ngành trồng trọt. Vì vậy trước mắt ngành trồng trọt cần làm cho ngành trồng lúa đạt hiệu quả cao hơn.

Chúng tôi sẽ ưu tiên và tập trung đẩy mạnh sản xuất các cây trồng là lợi thế của nước ta và khuyến cáo các địa phương đầu tư vào những cây trồng có lợi thế.

Để đạt được các mục tiêu đã đề ra, Bộ trưởng có thể cho biết những giải pháp quan trọng mà Bộ đã đặt ra trong quá trình tái cơ cấu ngành trồng trọt?

– Những giải pháp thúc đẩy quá trình tái cơ cấu trong trồng trọt có nhiều, nhưng giải pháp về chính sách đóng vai trò hết sức quan trọng, tạo động lực thúc đẩy cho quá trình này.

Các chính sách quan trọng hướng tới tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng thay thế những cây trồng giá trị thấp bằng những cây trồng có giá trị kinh tế cao hơn, kể cả trên đất trồng lúa.

Giải pháp thứ hai, là điều chỉnh cơ cấu đầu tư công và khuyến khích đầu tư từ các thành phần kinh tế. Làm sao để với mức đầu tư như hiện nay nhưng mang lại hiệu quả cao hơn bằng cách tập trung cho những cây trồng lợi thế.

Tiếp tục huy động các nguồn lực đầu tư cho lĩnh vực trồng trọt, các cơ chế chính sách khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư vào ngành trồng trọt cùng với nông dân thúc đẩy quá trình chuyển đổi.

Thưa Bộ trưởng, để thực hiện tái cơ cấu ngành trồng trọt đạt được thành công sự đồng thuận của nông dân và địa phương là yếu tố rất quan trọng, vậy quan điểm của ngành nông nghiệp về vấn đề này như thế nào?

– Để thay đổi nhận thức của bà con nông dân và các cơ quan quản lý Nhà nước trong lĩnh vực trồng trọt cần phải tăng cường thông tin, tuyên truyền trong nhân dân để tạo ra sự đồng thuận và thống nhất cao trong thực hiện chủ trương tái cơ cấu đến từng địa phương, các cấp ở cơ sở.

Thứ nhất, với sản xuất nông nghiệp việc sản xuất không nhất thiết phải sản xuất để tự cung cấp cho nhu cầu của mỗi địa phương các loại lương thực, thực phẩm mà điều kiện hiện nay cho phép chuyển mạnh sang sản xuất những loại cây trồng đem lại thu nhập cao.

Thứ hai, để tăng nguồn thu nhập cho nhân dân, không nhất thiết phải gia tăng sản lượng, vấn đề hiện nay là phải lựa chọn các cây trồng có lợi thế và cách làm phù hợp để có thu nhập cao hơn cho nông dân.Điển hình như cây lúa là một ví dụ, chúng ta cần phải tập trung nâng cao hiệu quả để có thu nhập cao hơn thay vì sản xuất ra nhiều loại lúa gạo mà có chất lượng thấp, tiêu thụ khó khăn và có khi làm giảm giá, giảm thu nhập của nông dân.

Xin trân trọng cảm ơn Bộ trưởng!./.

Bài viết liên quan

Thông tin tác giả

Thêm bình luận